Một chuyến dã ngoại rất vui và đoàn kết, cảm ơn tất cả các thành viên CLand. "CLand mình là một gia đình, một gia đình là Chơi hết mình" - "Đoàn kết never Chết"

DSC08569

DSC08571

DSC08595

DSC08656

DSC08659

DSC08689