Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khởi công đường 900 tỷ đúng kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khởi công đường 900 tỷ đúng kế hoạch

Ngày 1/4, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành chức năng đã đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa. Dự án này có tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng.

Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn (TX. Bỉm Sơn) đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 490/QĐ-UBND, ngày 5/2/2021 với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng.

Tổng chiều dài đoạn đường là 18,8 km (trong đó đoạn Km15+139,47-Km17+505,02 dài 2.365 m trùng với dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa nên không đầu tư trong dự án này); chiều dài thực tế của dự án là 16.442 m.

Cụ thể: Đoạn Km0-Km1+00 (dài 1 km) đi trùng với quy hoạch của thị xã Bỉm Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 16/5/2019: đầu tư theo quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn với chiều rộng nền đường Bn=17,5 m, chiều rộng mặt đường Bm=11,0 m.

Đoạn Km1+00-Km15+139,47 (dài 14.139m) và đoạn Km17+505,02Km18+807,16 (dài 1.302 m) đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (theo TCVN 4054:2005) với vận tốc thiết kế Vtk=80 km/h; chiều rộng nền đường Bn=12 m, chiều rộng mặt đường Bm=11 m.

Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa có Eyc>140Mpa, công trình cầu có bề rộng xe chạy Bm=12 m, tải trọng thiết kế HL93, tần suất thủy văn tính toán P=1% (đối với cầu trung, cầu lớn), P=4% (đối với cầu nhỏ và nền đường); tải trọng tính toán kết cấu áo đường xe trục đơn 10T; tải trọng thiết kế cống H30-XB80.

chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-yeu-cau-khoi-cong-duong-900-ty-dung-ke-hoach-9

Sau khi kiểm tra thực địa tại dự án ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất các phần việc được giao để khởi công dự án theo kế hoạch.

Ngay khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đồng thời tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới; đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẻ thi công dự toán công trình…

Sau khi nghe các đơn vị liên quan giải trình những nội dung liên quan đến dự án và khảo sát thực địa, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất các phần việc được giao để khởi công dự án theo kế hoạch.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa còn nhấn mạnh, trước ngày 30/4/2021, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa phải bàn giao mốc lộ giới để các địa phương có căn cứ thực hiện kiểm kê, lên phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan xác định diện tích đất lúa phải thu hồi tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Ngoài ra, ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan: Từ nay đến khi khởi công dự án những phần việc nào có thể rút ngắn thời gian thực hiện các ngành, các địa phương cần chủ động và tham mưu để triển khai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

TNR Bỉm Sơn | TNR Stars Bỉm Sơn | TNR Bỉm Sơn Thanh Hóa | Dư Án Nam Cổ Đam Bỉm SơnTNR Thanh Hóa | Dự Án TNR Bỉm Sơn | Đất Nền TNR Bỉm Sơn

nguồn: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khởi công đường 900 tỷ đúng kế hoạch » báo thanh hóa (thanhhoaexpress.vn)

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

NHẬN BÁO GIÁ

Đăng ký ngay để nhận Bảng giá đầy đủ và mới nhất, Hồ sơ pháp lý, thông tin dự án, chính sách ưu đãi...

Họ và tên: *
Số điện thoại: *
Tên dự án:
+
HOTLINE