Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện tam nông

01 chen
Huyện Tam Nông có vị trí khá thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ thuận tiện, là đầu mối giao thông quan trọng trong việc trung chuyển hàng hoá và nối liền hệ thống kinh tế giữa các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ với thành phố Hà Nội; Huyện có diện tích tự nhiên 15.596,92 ha, chiếm 4,43% diện tích tự nhiên của tỉnh; có 20 đơn vị hành chính, trong đó có 19 xã và 1 thị trấn.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, Tam Nông đã tổ chức xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực của cả nước có liên quan đến huyện, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Chuyển Tam Nông từ một huyện nông nghiệp hiện nay trở thành một huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2020.

Phát triển dịch vụ - thương mại, du lịch và đô thị gắn liền với phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn; bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực.

Đưa Tam Nông là một huyện phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Giải pháp:

- Các giải pháp về thu hút vốn và huy động nguồn lực:

Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong phương án quy hoạch, nhu cầu vốn đầu tư được tính toán trên cơ sở mức giá trị gia tăng trên địa bàn tại thời điểm quy hoạch và suất đầu tư tăng trưởng để ước tổng nhu cầu vốn đầu tư trong cả thời kỳ quy hoạch và từng giai đoạn.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn từ địa phương khác đầu tư vào dự án phát triển kinh tế, đặc biệt là các cụm, khu công nghiệp của huyện, của tỉnh và vào các ngành sản xuất sản phẩm có tiềm năng.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công cộng.

Quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, tài nguyên và bảo vệ môi trường trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, các cụm công nghiệp

- Về lĩnh vực giáo dục: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành học; đẩy nhanh tốc độ xây dựng các trường học trên địa bàn huyện tạo ra cơ sở hạ tầng vững trãi, thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục - đào tạo của Đảng và Nhà nước.

- Về lĩnh vực y tế: Khuyến khích và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào y học dự phòng, chẩn đoán điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nâng cao công tác xã hội hoá và đa dạng hoá các hình thức thu hút vốn để tạo nguồn vốn để xây dựng hệ thống cơ sở y tế. Khuyến khích phát triển các cơ sở y tế tư nhân, đề xuất báo cáo UBND tỉnh cho các nhà đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích về giảm hoặc miễn tiền thuê đất.

 - Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Chủ động phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý ở Trung ương và tỉnh để ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tập trung trước hết vào một số lĩnh vực như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh với quy mô hợp lý, vùng sản xuất hàng hoá bảo đảm chất lượng theo yêu cầu tiêu dùng.

- Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống, vật liệu mới, công nghiệp dệt may, khai thác và chế biến khoáng sản... Tích cực phổ biến ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao trong chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm, tập trung vào nhóm sản phẩm lương thực, rau quả, lâm sản, sơn nhựa cho các hộ dân. Đồng thời nghiên cứu phát triển đa dạng hoá các sản phẩm hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ, gắn với vùng nguyên liệu và các làng truyền thống.

- Về Môi trường: Hàng năm thống kê và báo cáo các yếu tố khí tượng và tự nhiên gắn với các vùng sinh thái phục vụ dự báo phòng tránh thiên tai, bão lụt, cháy rừng, xói lở bờ sông, bồi lấp cửa sông, hạn hán... ứng dụng công nghệ sinh học trong việc kiểm soát, xử lý chất thải rắn, khí thải và bảo vệ đa dạng sinh học. Phối hợp tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường đối với toàn bộ các khu, cụm, điểm công nghiệp hiện có, các cơ sở sản xuất; đánh giá tác động đến môi trường của các nhà máy sẽ xây dựng theo thẩm quyền, nhất là đối với những nhà máy đã được cấp giấy phép đầu tư xây dựng nhưng chưa có đánh giá tác động môi trường. Giám sát đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các KCN, cụm công nghiệp tập trung đảm bảo môi trường theo cam kết.

- Về đất đai: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể và các quy hoạch chi tiết, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất và giao thông, cần nhanh chóng hoàn thiện và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, bao gồm cả đất sản xuất nông nghiệp, đất xây dựng công cộng và đất ở; Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, nhất là việc lấn chiếm đất nông nghiệp để làm nhà ở. Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai nhằm phát huy nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Tập trung vào việc giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao địa điểm cho các nhà đầu tư.

- Về cải cách hành chính: Thực hiện việc cải cách thủ tục và trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; Nắm bắt được các thông tin kinh tế - xã hội cơ bản và cung cấp kịp thời những thông tin đó để có thể quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện để thu hút đầu tư.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng loại cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận “một cửa” về phong cách làm việc, các kỹ năng nghiệp vụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu đặt ra; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy quyền tự do, dân chủ của trong đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quy định.

- Tổ chức thực hiện: Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, UBND huyện sẽ tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch được phê duyệt; triển khai quy hoạch đồng bộ và toàn diện; xây dựng các kế hoạch để thực hiện quy hoạch đạt kết quả cao. Một cơ chế tối ưu đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; nâng cao năng lực và hiệu quả tổ chức quản lý của chính quyền và mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tác giả bài viết: Quang Thành - Phòng TN và MT H.Tam Nông

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

NHẬN BÁO GIÁ

Đăng ký ngay để nhận Bảng giá đầy đủ và mới nhất, Hồ sơ pháp lý, thông tin dự án, chính sách ưu đãi...

Họ và tên: *
Số điện thoại: *
Tên dự án:
+
HOTLINE