Tín dụng từ đầu năm tới nay tăng trưởng gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2020, tiền đổ vào bất động sản tăng, vào chứng khoán giảm

Tín dụng từ đầu năm tới nay tăng trưởng gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2020, tiền đổ vào bất động sản tăng, vào chứng khoán giảm

2

Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm nay cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2020 (ảnh minh hoạ)

Nền kinh tế đang vay mượn các tổ chức tín dụng gần 9,5 triệu tỷ đồng.

Số liệu được Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước công bố tại buổi họp báo của NHNN ngày 22/4 cho biết, đến ngày 16/4/2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 9.499.546 tỷ đồng, tăng 3,34% so với cuối năm 2020. Tốc độ này tăng trưởng nhanh gấp hơn 4 lần so với mức tăng 0,78% của cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đến cuối tháng 3/2021, dư nợ tín dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản đạt 776.918 tỷ đồng, 794.470 tỷ đồng, tăng 2,42% so với cuối năm 2020, chiếm 8,4% (cuối năm 2020 tăng 8,3%, chiếm 8,44%). Dư nợ tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng đạt 2.674.683 tỷ đồng, tăng 3,42% so với cuối năm 2020, chiếm 28,27%  tín dụng nền kinh tế (cuối năm 2020 tăng 9,58%, chiếm 28,13%).

Dư nợ tín dụng ngành TMDV đạt 5.992.958 tỷ đồng, tăng 2,79% so với cuối năm 2020, chiếm 63,34% tín dụng nền kinh tế (cuối năm 2020 tăng 13,9%, chiếm 63,43%). Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 2.327.762 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2020 và chiếm tỷ trọng 24,6% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (cuối năm 2020 tăng 11,52%, chiếm 24,78%). Ước cuối tháng 4/2020, dư nợ lĩnh vực này khoảng 2.287.000 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.845.374 tỷ đồng, tăng 1,49% so với cuối năm 2020, chiếm 19,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (cuối năm 2020 tăng 13,56%, chiếm 19,79%). Ước dư nợ đến hết tháng 4/2021 đạt 1,86 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu (không bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 279.075 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với cuối năm 2020, chiếm 2,95% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (cuối năm 2020 tăng 13,66%, chiếm 2,96%). Ước cuối tháng 4/2021, dư nợ lĩnh vực này khoảng 281.797 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 234.321 tỷ đồng, tăng 3,04% so với cuối năm 2020 và chiếm tỷ trọng 2,48% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế (cuối năm 2020 giảm 1,74%, chiếm tỷ trọng 2,47%). Ước đến 30/4/2021, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực CNHT đạt 233.935 tỷ đồng, tăng 2,91% so với cuối năm 2020.

Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 32.470 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ trọng 0,33% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế (cuối năm 2020 tăng 5,26%, chiếm 0,35%. Ước đến tháng 4/2021, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt  31.861 tỷ đồng, giảm 1,58 % so với 31/12/2020.

Ước tính tới cuối tháng 3/2021, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 12/2020 (Quý I/2020 tăng 1,45%, Quý I/2019 tăng 3,42%, Quý I/2018 tăng 1,68%), cao hơn không đáng kể so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung (2,93%).

Với lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, ước đến 31/3/2021, dư nợ lĩnh vực này khoảng 45.326 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với cuối năm 2020.​

Với các dự án BOT, BT giao thông, tới thời điểm cuối tháng 3 dư nợ ước đạt 108.562 tỷ đồng, giảm 0,15% so với cuối năm 2020.

Với cho vay phục vụ đời sống, dư nợ cho vay đến cuối tháng 3 ước đạt ​1.867.573 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay PVĐS (không bao gồm PVĐS về nhà ở) là 760.302 tỷ đồng, tăng 1,35% so với tháng 12/2020.

TNR Bỉm Sơn | TNR Stars Bỉm Sơn | TNR Bỉm Sơn Thanh Hóa | Dư Án Nam Cổ Đam Bỉm SơnTNR Thanh Hóa | Dự Án TNR Bỉm Sơn | Đất Nền TNR Bỉm Sơn

Theo: https://cafef.vn/tin-dung-tu-dau-nam-toi-nay-tang-truong-gap-hon-4-lan-cung-ky-2020-tien-do-vao-bat-dong-san-tang-cao-vao-chung-khoan-giam-20210422205508079.chn

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

NHẬN BÁO GIÁ

Đăng ký ngay để nhận Bảng giá đầy đủ và mới nhất, Hồ sơ pháp lý, thông tin dự án, chính sách ưu đãi...

Họ và tên: *
Số điện thoại: *
Tên dự án:
+
HOTLINE